Publikacje
"OD EDUKACJI DO INTEGRACJI" - NABÓR DO PROJEKTU
  REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW   Projekt: „Od edukacji do integracji”   dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015     Termin...
czytaj dalej
"OD EDUKACJI DO INTEGRACJI" - NABÓR DO PROJEKTU
  REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW   Projekt: „Od edukacji do integracji”   dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015     Termin...
czytaj dalej
REGULAMIN REKRUTACJI SZKOŁA PODSTAWOWA
                        Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Z pomocą niepełnosprawnym” Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-025/13-00...
czytaj dalej
REGULAMIN REKRUTACJI GIMNAZJUM
    Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Rozwijamy kompetencje niepełnosprawnych” Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-024/13-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 Termin...
czytaj dalej
Regulamin naboru do rpojektu ekologicznego
      REGULAMIN REKRUTACJI z dnia 2 września 2013 do projektu:       „Poznaję Naturę 2000 w mojej okolicy i uczę się zachowań proekologicznych - projekt skierowany do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-...
czytaj dalej
Choreoterapia - aktywna praca z ciałem
Artykuł Krystyny Kieć - Choreoterapia - aktywne praca z ciałem
czytaj dalej
Scenariusz uroczystości 11 listopada
Scenariusz uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości przygotowany przez p. mgr Martę Krawczyk
czytaj dalej
Rekreacja - Artykuł
Artykuł Krystyny Kieć: "Nordic Walking jako nowoczesna forma aktywności i terapii
czytaj dalej
Dydaktyka religii - Artykuł
Artykuł mgr Marzeny Golonki: „Kształcenie religijne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim"   I Specyfika katechizacji osób głębiej upośledzonych Jak wykazuje praktyka, dzieci, względnie młodzież lekko...
czytaj dalej
Wychowanie religijne - Artykuł
Artykuł mgr Marzeny Golonki:  "Teologiczne podstawy katechezy osób niepełnosprawnych intelektualnie" I Wychowanie religijne osób niepełnosprawnych intelektualnie Sobór Watykański II w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim...
czytaj dalej
Program Indywidualny
Indywidualny Program Działan Edukacyjnych dla ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualna na poziomie umiarkowanym. Autorstwo mgr Jacek Frankowski  
czytaj dalej
Program rewalidacji indywidualnej
W załączniku Program Rewalidacji Induwidualnej opracowany dla ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualną na poziomie uniarkowanym. Autorstwo mgr Jacek Frankowski
czytaj dalej
Logopedia-Artykuł
W załączniku artykuł mgr Doroty Frankowskiej na temat " Znaczenie opanowania mowy dla umysłowego rozwoju dziecka."
czytaj dalej
Logopedia-Referat
Referat mgr Doroty Frankowskiej na temat " Komunikowanie się dziecka w różnych sytuacjach społecznych".
czytaj dalej
Wykonanie strony www Redruk.pl