aktualnosci

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE

2016-09-22

Już 30 września nasz Ośrodek odwiedzi międzynarodowa grupa pedagogów, psychologów i hipoterapeutów z Grecji, Słowenii, Czech i Polski. Spotkanie to odbędzie się w ramach projektu HORSE - Horse Riding in Specjal Education for Autistic Children. Jesteśmy jedyną placówką publiczną z Polski zaproszoną do tego projektu!

 

Projekt HORSE jest realizowany w latach 2015-2017, w ramach programu Erasmus+ Strategic Partnership Project. Projekt dotyczy zarówno wykorzystania jazdy konnej w funkcjonowaniu szkół specjalnych, jak i wspierania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Organizatorem jest pomysłodawca i główny koordynator Projektu, EEEEK Serres (Pracownia Specjalistycznego Zawodowego Szkolenie i Dokształcania w Serres) z Grecji.

 

W Projekcie biorą udział reprezentanci pięciu krajów:
- Grecji (EEEEK Serres & KETHIS),
- Włoch (CIRCES),
- Słowenii (DRUSTVO HIPPOS),
- Czech (EQUI PARK & HIPODROM),
- Polski (PTHip).

 

Do współpracy z PTHip zaproszono 4 organizacje z Polski:
- Społeczną Szkołę Specjalną „Dać szansę" z Warszawy,
- Fundację SYNAPSIS z Warszawy,
- Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów" z Międzylesia pod Warszawą,
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ze Zbylitowskiej Góry

 

Rok 2015 był rokiem przygotowawczym. Pierwsze szkolenie w ramach Projektu odbyło się na początku marca 2016 w Grecji. Uczestniczyła w nim psycholog z SOSW w Zbylitowskiej Górze. Kolejne szkolenie odbędzie się w ostatnim tygodniu września w Polsce (Warszawa i Zbylitowska Góra). Jego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne we współpracy z wybranymi szkołami specjalnymi i ośrodkami hipoterapii. Trzecie szkolenie zaplanowane jest na pierwszą połowę 2017 roku i ma odbyć się w Słowenii.

 

Głównymi celami projektu HORSE są:
- poszerzanie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców kształcenia specjalnego dzieci z autyzmem, tak aby potrafili wykorzystać terapeutyczna jazdę konną w programie szkoły,
- wdrożenie zasobów edukacyjnych ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) do narzędzi edukacyjnych dla dzieci z autyzmem,
- wspieranie równości i integracji w edukacji dzieci z autyzmem, aby umożliwić im rozwijanie umiejętności społecznych, behawioralnych, poznawczych i emocjonalnych,

 

Działania, które zostaną podjęte w czasie trwania projektu to:
- wymiana wiedzy i doświadczeń w angażowaniu terapeutycznej jazdy konnej
i hipoterapii do zajęć szkolnych dla dzieci z autyzmem, poprzez zorganizowanie szkoleń i warsztatów oraz wzajemnego nauczania dla nauczycieli i wychowawców
w szkołach specjalnych w trakcie wizyt studyjnych,
- stworzenie materiałów edukacyjnych w formie animacji (gry komputerowej lub aplikacji ogólnodostępnej on-line) dla dzieci autystycznych biorących udział w zajęciach hipoterapii, aby wesprzeć je w budowaniu rutynowych nawyków dotyczących zajęć z udziałem konia,
- rozwijanie struktur do monitorowania i oceny postępów dzieci biorących udział
w zajęciach hipoterapii.

 

Plan wydarzeń szkoleniowo-warsztatowych zaplanowanych w Polsce
w dniach 26.09-1.10.2016
:
- wizyta w centrum w Helenowie
- prezentacja centrum w Helenowie (wraz z prezentacją zajęć hipoterapii)
- „Hippotherapy in Poland Yesterday and Today" - A. Strumińska, J. Dzwonkowska
- „AAC" - J. Dzwonkowska, J. Piłat
- prezentacja Fundacji HIPOTERAPIA (wraz z prezentacją zajęć hipoterapii)
- wizyta w szkole „Dać Szansę" w Warszawie
- „Sensory disturbation in people with autism" - P.Zawadzka
- wizyta w Fundacji SYNAPSIS
- wizyta w kawiarni prowadzonej przez osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Warszawa)
- wizyta w SOSW w Zbylitowskiej Górze
- Prezentacja SOSW w Zbylitowskiej Górze (wraz z prezentacją zajęć hipoterapii oraz treningu zawodników Olimpiad Specjalnych)
- „Metodology of research on the effects of hippotherapy for people with autism" - M.Pikul

 

 

 

Wykonanie strony www Redruk.pl