aktualnosci

PLANY NA NOWY ROK SZKOLNY

2016-06-10

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami na temat naszego Ośrodka pragniemy poinformować rodziców naszych wychowanków i wszystkich zainteresowanych losami naszej szkoły, że w przyszłym roku szkolnym 2016/17 będziemy nadal pracować w aktualnej lokalizacji kontynuując wszystkie prowadzone formy terapii.

Prowadzimy nabór do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz do Szkoły Przysposabiającej do Pracy na rok szkolny 2016/17.

Prace nad nowym obiektem dla potrzeb Ośrodka są na etapie projektu architektonicznego nowego budynku, które prowadzi wrocławska firma SMARTARCHITEKCI. W pracach aktywnie uczestniczą nauczyciele i terapeuci Ośrodka przekazując sugestie dzięki którym nowy obiekt spełni wymagania i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Wykonanie strony www Redruk.pl