aktualnosci

"OD EDUKACJI DO INTEGRACJI" - NABÓR DO PROJEKTU

2016-02-25

Od 1 do 11 marca odbywać się będzie w naszym Ośrodku nabór kandydatów do realizacji projektu "Od edukacji do integracji" do którego zostalismy zaproszeni przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 2 i Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tarnowie.

Celem głównym projektu jest uspołecznienie i integracja ze sobą 35 uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum STO w Tarnowie oraz zintegrowanie tej grupy z 15 podopiecznymi z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Zbylitowskiej Góry.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

1) Zajęcia plastyczno-techniczne

2)  Zajęcia teatralne

3). Zajęcia fotograficzne

4) Dzień integracyjny/podsumowujący

Nasi podopieczni  będą mieli zapewniony transport na zajęcia oraz poczęstunek. W ramach każdego rodzaju zajęć przewidziane są bezpłatne wyjazdy edukacyjne, materiały dydaktyczne oraz upominki. Wspólne działanie w ramach projektu „Od edukacji do integracji” rozpoczniemy piknikiem, natomiast zakończymy dniem integracyjnym/podsumowującym.

Nabór do projektu będzie prowadzony w sekretariacie Ośrodka w dniach 01-11 marca 2016 r. w godzinach 7.30 - 15.30.

Regulamin rekrutacji wraz z załacznikami jest dostępny na naszej stronie  w zakładce PUBLIKACJE


Wykonanie strony www Redruk.pl