aktualnosci

PROJEKTY NA FINISZU

2014-06-26

Kończy się rok szkolny i razem z nim zakończyły się dodatkowe zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, które były realizowane w ramach dwóch projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt "Z pomocą niepełnosprawnym" to 360 godzin dodatkowych zajęc edukacyjnych i rewealidacyjnych zrealizowanych w Szkole Podstawowej od stycznia  do końca czerwca b.r.

Projekt "Rozwijamy kompetencje niepełnosprawnych" pozwolił na zrealizowanie w Gimnazjum podobnej puli dodatkowych godzinych. Przeprowadzone przez prowadzących zajęcia specjalistów ewaluacje poszczególnych obszarów projektu wskazują na pozytywne efekty półrocznych wysiłków naszych wychowanków.

Serdecznie dziekujemy Zarządowi Stowarzyszenia PROMETEUSZ i wszystkim którzy pracowali przy realizacji obu przedsięwzięc za stworzenie dodatkowych możliwości rozwoju naszych podopiecznych.

Wykonanie strony www Redruk.pl