aktualnosci

WYSTARTOWAŁY PROJEKTY

2014-02-14

W ostatnim tygodniu stycznia ruszyły zajęcia prowdzone dla naszych wychowanków w ramach dwóch projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt "Z pomocą niepełnosprawnym" jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej w naszym Ośrodku, a projekt "Rozwijamy kompetencje niepełnosprawnych" obejmuje młodzież ucząca się w Gimnazjum.

Dodatkowa pula zajęc rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęc specjalistycznych pozowoli na uzupełnienie oferty edukcyjno-terapeutycznej Ośrodka w drugim półroczu bieżacego roku szkolnego.

Należy podkreślic, że oba projekty są inicjatywą Stowarzyszenia PROMETEUSZ i grupy rodziców naszych wychowanków. Mamy nadzieję, że wspólny wysiłek uczniów i ich nauczycieli przynieisie wspaniałe rezulataty.

 

 

WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM W PROJEKTOWE PRACE ŻYCZYMY POWODZENIA.

 

Wykonanie strony www Redruk.pl